Pregatirea practica, primul pas catre un loc de munca       POSDRU/109/2.1/G/81807
"Indrazneala este inceputul actiunii"

Democrit

Sigla
 
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013
Investeste in oameni !

UE

Instrumente structurale
2007-2013

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
1.Activitati de informare si publicitate
1.1. Lansarea si promovarea proiectului
Indicator output:comunicat de presa=6, din care presa scrisa=2, RD=2,TV=1, conferinta de presa=1, articole de presa=2, mape de lucru=40, pixuri=40;participanti=40;
Indicator result:pondere participanti=100%,
1.2.Realizarea si Óntretinerea paginii web a proiectului
Indicatori output: aparitii mass-media=20; din care 10 anunturi, 4 articole, 4 interviuri, 2 aparitii TV, materiale publicitare: pliante=1000, banner=12, persoane informate=1000.
1.4. Organizarea Óntrunirilor de informare a elevilor
Indicatori output: parteneriate Óncheiate cu institutii Ón vederea facilitarii tranzitiei elevilor catre un loc de munca=10. Numarul Óntrunirilor =6, numarul elevilor informati=600;conventia cadru privind efecturea stagiilor de practica semnate de elevi=600;
Indicatori result = ponderea parteneriatelor Óncheiate=60%, ponderea elevilor informa?i=100%.
1.5. Identificarea grupului tinta
Indicator output: baza de date=1, persoane selectate=600
Indicator result: persoane selectate=100%.

 
2. őncheierea parteneriatelor pentru organizarea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica a elevilor
Indicator output: numar parteneriate=10
Indicator result: pondere parteneriate Óncheiate=60%.

 
3.Achizitii echipamente, servicii, lucrari si bunuri
Indicator output: abonamente la ziare si publicatii de specialitate=4,Óntretinere, actualizare si dezvoltare site=10, administrare pagini web=1,sistem aer conditionat=3, flipchart=3, mobilier:mese scolare =30, scaune=110; dulapuri=3, birouri calculator=2,mese calculator=2, masa cabiner=2, scaun ergonomic=4, echipamente multimedia: laptopuri=8,videoproiector=5,ecran proiectie=7, imprimante =4, multifunctionala A3=1, multifunctionalA4 monocrom=1, dispozitiv de Óndosariat=3, echipamente de calcul =25, osciloscop digital=2; generator de semnale=2; unitate cu microcontroler si motor de c.c.=1; stand mecatronica=3; stand cu senzori=1; stand masina de c.c.=1; voltmetru digital=5; autotransformator digital=5; senzori inductivi=5; senzori optici=5; senzori optoelectrici=5; senzori capacitivi de proximitate=5; senzori reflex=5; subler=5; subler digital=5; subler adancime=5; raportoare=5;micrometre=15; micrometre digitale=1; lere de masurare=5; set vincluri de alaturare=1; comparator=1; suport comparator=1; dispozitiv combinat de masurare=1anemometru=1; nivela multifunctionala=5; multimetru digital=10; multimetru EMF=1; tester instalatii prowire=1; set cabluri de testare addwire=1; set poansoane si punctatoare=1; set dalti poansoane si punctatoare=1; punctator automat si ac de trasat=1; set pile aciculare diamantate=1; ser razuitoare =1 ;set de filetare=1; set burghiu=1;

 
3.Formarea tutorilor
Indicator output:baza de date=1;numarul persoanelor selectate pentru cursul de formare=12;
Indicator result:ponderea persoanelor formate ca tutori=100%;

 
4.Consilierea si orientarea profesionala
Indicator output:baza de date=1;curs=1/5tematici numar ore=20/clasa/semestru;numarul beneficiarilorserviciilor de consiliere in cariera=600;
Indicator result:ponderea persoanelor care au beneficiat de consiliere/orientare si au continuat studiile - tranzitia de la scoala la viata activa=90%;

 
5. Campanii privind formarea atitudinii de respect fata de mediu si dezvoltarea comportamentelor responsabile Ón situatii limita
Indicator output:workshopuri=6;cursanti=600; concursuri=2;numarul elevilor inscrisi la concurs=150;prezentari power point=150;Indicator result:ponderea beneficiarilor diplome de participare la workshopuri=80%;ponderea participantilor la concursuri=80%;

 
6.Derularea stagiilor de practica
Indicator output: stagiile de practica se vor efectua conform programei scolare pe specializari/calificariprofesionale pe clase ghiduri practica=6(multiplicat in 30 exemplare);mape de lucru=600; cursanti=600;Indicatori result: ponderea cursantilor absolventi stagii de pregatire practica=90%.Mese rotunde organizate pe problematica dificulta?ilor ÓntÓmpinate de elevi Ón tranzi?ia de la scoala catre primul loc de munca.
Indicator output: numar mese rotunde=1/an;numarul participantilor=150;
Indicatori result: ponderea participantilor=90%.

 
7.Evaluarea cursantilor si acordarea certificatelor de participare si de merit
Indicator output:absolventi de stagii de practica=540;
Indicator result:ponderea persoanelor care au obtinut certificate=100%.

 
8. Managementul proiectului
Indicator output:o retea intre S,P1,P2,si P3 realizata pentru buna observare a activitatilor in perioada de implementare;

 
9. Diseminarea rezultatelor proiectului
Indicator output:comunicat de presa=4 din care presa scrisa=2,Rd=1,Tv=1,conferinta de presa=1;articole de presa=2;mape de lucru=30,pixuri=30;particpanti=30;
Indicator result:pondere participanti=100%.

  Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei